Przedsiębiorca nie będzie mógł – zgodnie z nowymi przepisami – swobodnie dysponować kwotami zgromadzonymi na koncie VAT. Ustawodawca przewiduje wpłaty tylko z tych tytułów:

 •  zapłaty przez kontrahentów całości albo części kwoty VAT z danej faktury wystawionej przez podatnika, jest to zapłata dokonywana przy pomocy tzw. „komunikatu przelewu” (dla przypomnienia  – jest to wybrany przez podatnika sposób zapłaty kontrahentom swoich zobowiązań);
 • wpłat VAT przez podatników na rzecz tego podatku, który jest właścicielem rachunku, np. sprowadzanie paliwa przy pomocy płatników – podmiotów uprawnionych w akcyzie;
 • przekazania środków z innego rachunku VAT tego samego podmiotu w tym samym banku;
 • zwrotu VAT w przypadku wystawienia faktury korygującej;
 • zwrotu VAT przez US.

Jeżeli chodzi o obciążenia to ustawodawca przewiduje, że rachunek VAT może być obciążony tylko z tytułu:

 • dokonania płatności odpowiadającej kwocie VAT z tytułu nabycia towarów i usług, przy czym płatność może być dokonywana tylko na rachunek VAT innego podmiotu;
 • zwrotu VAT w związku z wystawieniem faktury korygującej, przy czym ten zwrot może być dokonany tylko na rachunek VAT innego podmiotu;
 • wpłaty VAT, sankcji VAT, odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych na rachunek US;
 • wpłaty VAT przez podatników na rachunek VAT płatników;
 • przekazania kwoty VAT przez podatnika, który otrzymał płatność za towary i usługi, których nie sprzedał na rachunek VAT podmiotu, który sprzedał te towary lub usługi;
 • zwrotu niezależnie otrzymanej płatności, przy czym zwrot może nastąpić tylko na rachunek VAT;
 • przekazania środków na inny rachunek VAT tego podatnika („przekazanie własne”);
 • wpływy środków na inny rachunek podatnika, o ile organ podatkowy wydał postanowienie pozwalające na to;
 • zajęcia administracyjnego, gdy dotyczy ono egzekucji VAT.

Hits: 171