Wsparcie dla Właścicieli firm przy negocjacjach z bankami oraz reprezentowanie i pomoc Właścicielom firm przy zmianach.