Sprawdzenia firm, osób, personal screening, dostarczanie dokumentów i umów do podpisu wraz z weryfikacją dokumentów tożsamości Klienta i samej jego tożsamości, uczestniczymy przy odbiorach przedmiotów leasingu oraz prowadzimy analizy i oceny rzeczoznawcy.