Negocjacje, mediacje, reprezentowanie firm i osób w sporach biznesowych i prawnych.