Audyty procesów zarządczych, wydatków, kosztów zakupów pod kątem wykrycia nieprawidłowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zaplanowania działań naprawczych i restrukturyzacyjnych oraz pozwalających na znalezienie finansowania na rozwój i inwestycje.