Project Description

Kompleksowe wdrożenie RODO (GDPR). Audyt RODO, mapowanie RODO, analiza ryzyka RODO.

Oferujemy pełne wdrożenie RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z późniejszymi zmianami. W ramach wdrożenia prowadzimy autorski program szkoleniowy oraz pomagamy w sytuacjach kryzysowych po wdrożeniu. Szkolenie wewnętrzne uwzględnia strukturę organizacyjną firmy / instytucji, obszary IT. Audytujemy i sprawdzamy zabezpieczenia wszystkich obszarów i punktów (stanowiska komputerowe) gdzie przetwarzane są dane osobowe. Pracują z nami  najlepsi audytorzy wewnętrzni, prawnicy,  informatycy z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz IT,  analitycy informacji i szkoleniowcy w zakresie ochrony danych osobowych.

Hits: 87