Project Description

Problemy z rozliczeniem zobowiązań podatkowych

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” Benjamin Franklin    

Ordynacja podatkowa z 1997 roku jest aktem wymagającym ciągłego komentowania. Jedną z zasadniczych tego przyczyn są jego częste zmiany, ale nie tylko. Równie ważną okolicznością są także nowe orzeczenia sądowe oraz zmieniające się poglądy doktryny na różnego rodzaju problemy związane z rozumieniem poszczególnych regulacji zawartych w tej ustawie (L.Etel).

Dobrze zastosowane przepisy z ordynacji podatkowej pozwolą Państwu spać spokojnie, nie myśląc o podatkach i związanych z nimi problemami. Nasza Kancelaria spełnia te warunki poprzez bardzo mocno zaangażowane całe zespoły księgowo-podatkowo-prawnicze. Takie składy umożliwiają całościowe odniesienie się do wszystkich istotnych problemów w wielu przedsiębiorstwach. Bez zrozumienia przepisów zawartych w OP często nie można rozwiązywać prawidłowo niejasności w rozliczeniach z US.

Hits: 86