Project Description

Zmiany w strukturach pasywów oraz aktywów

Zmiany zachodzące podczas restrukturyzacji mają na celu przywrócenie w przedsiębiorstwie równowagi wewnętrznej lub zewnętrznej poprzez radykalne zmiany przynajmniej jednego z trzech elementów przedsiębiorstwa:

  • zakres działania
  • struktura kapitałowa
  • organizacja wewnętrzna firmy

Najczęściej zmiany zachodzą w strukturach pasywów oraz aktywów, które wiążą się z kompletnym unowocześnieniem struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz funkcjonowania firmy. Jest to zwykle proces krótkofalowy.

Hits: 102