Stanowimy grupę specjalistów i praktyków, którzy mając za sobą lata doświadczeń wykorzystują wiedzę, by wspierać Klientów i doradzać im w ich działalności. Koncentrujemy się szczególnie na sytuacjach, wymagających stworzenia warunków, pozwalających na rozwiązanie problemów, które mogą wstrząsnąć losem ich firmy. Oczywiście wolimy przeciwdziałać zamiast gasić pożary, ale wiemy, iż często właściciele biznesów zmuszeni są do podejmowania kluczowych decyzji nie mając pełnej wiedzy.

Zachęcamy naszych Klientów do nawiązania z nami współpracy kiedy wszystko jeszcze oceniane jest jako sytuacja normalna tak, by być z nami przygotowanymi na każdą nieprzewidzialną okoliczność. Jesteśmy jednak gotowi zadziałać jak pogotowie ratunkowe także wtedy, gdy poczują, iż z ich biznesem, klientami dzieje się coś niepokojącego.

MARIUSZ HILDEBRAND – PREZES ZARZĄDU

BIO

Od 1 marca 2018 roku, Prezes Zarządu G+C. Od marca 2009 roku Członek Business Centre Club, w tym Członek Konwentu BCC. Od czerwca 2013 roku do listopada 2017 roku Wiceprezes Związku Banków i Instytucji Finansowych w Konfederacji Lewiatan. Od marca 2016 do października 2017 roku Wiceprezes Zarządu Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. W latach 2007 do 2017 Prezes i Wiceprezes BIG InfoMonitor SA – największego Biura Informacji Gospodarczej w Polsce, twórca sukcesu BIG i rozwoju marki oraz rynku wymiany informacji gospodarczej i kredytowej, odpowiedzialny za restrukturyzację firmy, pozyskiwanie kapitału na rozwój, utworzenie efektywnej organizacji, budowanie relacji z klientami i partnerami, gdzie z sukcesem wprowadził modele sprzedaży skutkujące jej wzrostem około 16 razy w okresie 10 lat. Jest absolwentem programu Canadian Excecutive Master of Business Administration (CEMBA). Przez dwa lata był również aktywnym Członkiem Zarządu CEMBA Alumni Association. W 2014 roku otrzymał wyróżnienie w ramach prestiżowej listy 25 najlepszych menedżerów finansowych 2013 roku w rankingu Home&Market. Wyróżnienie przyznane za skuteczne budowanie wiarygodności marki BIG InfoMonitor S.A. poprzez szerzenie wiedzy związanej z rynkiem finansowym, opartej na własnym doświadczeniu i wieloletniej praktyce. W tym, za umiejętne wykorzystanie aktywności w tworzeniu eksperckich, wiarygodnych opinii służących umacnianiu pozycji firmy na rynku. Jest również mocno zaangażowany w procesy odzyskiwania należności i kwestie związane z ochroną przedsiębiorców.

EWA GABRYSZEWSKA – WICEPREZES ZARZĄDU

BIO

Wspólnik. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Ekonomista. Od wielu lat zajmuje się ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi.  Współpracowała z PKPP Lewiatan jako Wiceprezes Forum Menadżerów Ryzyka oraz z najbardziej wymagającymi osobami z grona publicznie znanych managerów i właścicieli korporacji. Wykazuje się doskonałą intuicją biznesową. Posiada duże doświadczenie w mediach, kampaniach reklamowych i zarządzaniu spółek na rynku prywatnym. Były współwłaściciel i Prezes Zarządu AB Film Production Sp. z o.o., firmy będącej producentem szeregu produktów medialnych w tym reklam TV m.in. przez 10 lat producent zewnętrzny reklam Cyfrowego Polsatu. Członek Polskiego Centrum Mediacji, Stowarzyszenia z ponad dwudziestotrzyletnim doświadczeniem wprowadzania mediacji jako instytucji prawnej do polskiego wymiaru sprawiedliwości.

PIOTR KRAJEWSKI – ADWOKAT

BIO

Adwokat, Radca prawny. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, byłym pracownikiem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście w Krakowie. Pracował w Krakowskim Domu Maklerskim SC. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej szeregu instytucji rynku finansowego i pozafinansowego. Przez wiele lat zajmował się sprawami nadużyć. Pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Banku w Banku BPH S.A. w Krakowie, Dyrektora Operacyjnego w Banku Pekao SA., Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w Banku BPS S.A. w Warszawie. Były Prezes Association of Certified Fraud Examiners Polska. Jest Ekspertem ds. bezpieczeństwa transakcji elektronicznych Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. 6 marca 2009 r. został odznaczony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich. Specjalizacje: prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w bankowości i podmiotach gospodarczych, przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, zarządzanie ciągłością prowadzenia biznesu, Business Continuity Management, ochrona danych osobowych i zarządzanie danymi osobowymi w podmiotach gospodarczych, prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego. Bardzo dobra znajomość zagadnień IT, język angielski.

Nasze wartości

Hits: 1583