Żyjemy niestety z punktu widzenia wykonywania większości zawodów w ciekawych czasach, ilość zmian która nastąpiła w roku 2017 i która jest planowana na rok 2018 jest ogromna,
ale trzeba wziąć pod uwagę, że zmiany legislacyjne nie są całością tych zmian, które nas czekają w zakresie podatku od towarów i usług.

Za zmianami idzie ciężka praca, nowe przepisy to również niewiadoma praktyka organów skarbowych w zakresie czytania przepisów prawa podatkowego i praktyka sądów administracyjnych w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego. Polecam Państwu, nie tylko śledzenie wykładni prawa podatkowego przez nasze urzędy państwowe ale również orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz opinię rzeczników generalnych gdyż o ile wcześniej były wyważone i często skrótowe o tyle w tej chwili manierą wśród rzeczników generalnych TSUE w zakresie podatku VAT jest niezwykle bogata literatura. Zadaniem naszego zespołu jest pomóc Państwu w uporządkowaniu wiedzy i nowych zobowiązań wynikających z nadchodzących zmian, rozwiązywania problemów oraz godne reprezentowania podatników przed organami podatkowymi i innymi urzędami państwowymi.
Najważniejsze zmiany to: podzielona płatność, kasy fiskalne on-line oraz te które wywołują najwięcej wątpliwości podatników, czyli w zakresie stosowania odwróconego obciążenia w budownictwie i odliczania podatku od samochodów.

EWA GABRYSZEWSKA – SZEF ZESPOŁU PODATKOWEGO

BIO

Wspólnik. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Ekonomista. Od wielu lat zajmuje się ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi.  Współpracowała z PKPP Lewiatan jako Wiceprezes Forum Menadżerów Ryzyka oraz z najbardziej wymagającymi osobami z grona publicznie znanych managerów i właścicieli korporacji. Wykazuje się doskonałą intuicją biznesową. Posiada duże doświadczenie w mediach, kampaniach reklamowych i zarządzaniu spółek na rynku prywatnym. Były współwłaściciel i Prezes Zarządu AB Film Production Sp. z o.o., firmy będącej producentem szeregu produktów medialnych w tym reklam TV m.in. przez 10 lat producent zewnętrzny reklam Cyfrowego Polsatu. Członek Polskiego Centrum Mediacji, Stowarzyszenia z ponad dwudziestotrzyletnim doświadczeniem wprowadzania mediacji jako instytucji prawnej do polskiego wymiaru sprawiedliwości.

EWA PARTYKA

BIO

Członek Zespołu ds. Księgowych. Posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów Nr 39593/2010 do prowadzenia usługowego ksiąg a od 2005 roku jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w którym posiada Certyfikowany Expert Usług Księgowych Nr 0029/25. Zajmuje się nie tylko księgowaniem ale także zarządzaniem finansowym projektów, min. unijnych oraz analizą i pomocą dla firm w sytuacji kryzysowej. Doświadczenie, systematyczne uzupełnianie wiedzy pozwala na sprostanie zadaniom. Ukończyła studia ekonomiczne II stopnia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania oddział w Warszawie (obecnie Społeczna Akademia Nauk), studia podyplomowe Kadry i Płace w prawie i praktyce w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie a także podyplomowe studia z zarządzania jakością. Z powodzeniem prowadzi również swoje biuro rachunkowe.

MARIUSZ JERZY ŚWIDERSKI, DORADCA PODATKOWY Nr 11561

BIO

Członek Zespołu ds. Podatkowych. Doradca Podatkowy z praktyką od 2010r. Przez 7 lat związany z BPH TFI S.A. Specjalizuje się w szybkich zwrotach VAT (w tym 25-dniowe z zakupu nieruchomości), audytach ekonomicznych i podatkowych przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi szczególnie w ramach kontroli i postępowań podatkowych.

Nasze wartości

Hits: 1543