Project Description

Outsourcing bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem nadużyć

Świadczenie pełnego wachlarza usług związanych z bezpieczeństwem i monitorowaniem zagrożeń dla osób, firm oraz ich otoczenia, tworzenie komórek bezpieczeństwa, biur antyfraudowych szkolenia personelu w kraju i za granicą.