Project Description

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Wsparcie w kontaktach z mediami w sytuacjach kryzysowych, przygotowanie do występów medialnych, oraz doradztwo w w/w zakresie.