Project Description

Integracja rozwiązań informatycznych

Zabezpieczenie infrastruktury informatycznej przed zagrożeniami ze strony cyberprzestępców, przed wyciekiem danych, szyfrowanie informacji oraz ochrona obiegu informacji przed podsłuchem oraz innymi formami nieautoryzowanego dostępu do danych i informacji poufnych.