Project Description

Poznaj swojego klienta

Firmy oraz osoby prawane, które starają się o finansowanie lub kontrakt a budzą wątpliwości Państwa analityków ryzyka, muszą wyrazić zgodę by poddać się niezależnemu audytowi księgowo-finansowemu oraz fraudowemu, celem zbadania faktycznej sytuacji firmy oraz zminimalizowania ryzyka, które budzi Państwa obawy. Koszt audytu ponosi Państwa Klient, do Państwa zaś trafia nasz raport wraz z naszymi rekomendacjami. Na państwa życzenie możemy okresowo badać sytuację Waszych Klientów w tzw. procesie „pre-windykacji”.