Stanowimy grupę specjalistów i praktyków, którzy mając za sobą lata doświadczeń wykorzystują wiedzę, by wspierać Klientów i doradzać im w ich działalności. Koncentrujemy się szczególnie na sytuacjach, wymagających stworzenia warunków, pozwalających na rozwiązanie problemów, które mogą wstrząsnąć losem ich firmy. Oczywiście wolimy przeciwdziałać zamiast gasić pożary, ale wiemy, iż często właściciele biznesów zmuszeni są do podejmowania kluczowych decyzji nie mając pełnej wiedzy.

Zachęcamy naszych Klientów do nawiązania z nami współpracy kiedy wszystko jeszcze oceniane jest jako sytuacja normalna tak, by być z nami przygotowanymi na każdą nieprzewidzialną okoliczność. Jesteśmy jednak gotowi zadziałać jak pogotowie ratunkowe także wtedy, gdy poczują, iż z ich biznesem, klientami dzieje się coś niepokojącego.

MICHAŁ CZUMA – PREZES ZARZĄDU

BIO

Wspólnik. Wcześniej przez 3 lata doradca zarządu, organizator i dyrektor Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom w PKO Leasing SA. W latach 2009-2014 pracował jako I zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. W 2012 stworzył Biuro Antyfraudowe PKO BP, którym później kierował. Pracował jako ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo inwestycji i doradca zarządu. Większość swojej drogi zawodowej poświęcił zagadnieniom bezpieczeństwa na styku z biznesem. Był managerem i doradcą w wielu firmach prywatnych i państwowych takich jak Poczta Polska, Bank Pocztowy, Bank Handlowy, PZU, RUCH S.A czy Emax S.A. Jako pełnomocnik Zarządu Hortex S.A odpowiadał za inwestycje na rynkach wschodnich i nadzorował m.in. bezpieczeństwo inwestycji na tamtym terenie w czasie najbardziej gorących wydarzeń politycznych, zachodzących w krajach byłego ZSRR. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i ceniony od wielu lat ekspert ds. bezpieczeństwa.

EWA GABRYSZEWSKA – WICEPREZES ZARZĄDU

BIO

Wspólnik. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Ekonomista. Od wielu lat zajmuje się ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi.  Współpracowała z PKPP Lewiatan jako Wiceprezes Forum Menadżerów Ryzyka oraz z najbardziej wymagającymi osobami z grona publicznie znanych managerów i właścicieli korporacji. Wykazuje się doskonałą intuicją biznesową. Posiada duże doświadczenie w mediach, kampaniach reklamowych i zarządzaniu spółek na rynku prywatnym. Były współwłaściciel i Prezes Zarządu AB Film Production Sp. z o.o., firmy będącej producentem szeregu produktów medialnych w tym reklam TV m.in. przez 10 lat producent zewnętrzny reklam Cyfrowego Polsatu. Członek Polskiego Centrum Mediacji, Stowarzyszenia z ponad dwudziestotrzyletnim doświadczeniem wprowadzania mediacji jako instytucji prawnej do polskiego wymiaru sprawiedliwości.

MAREK SZAFRAN – DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY

BIO

Manager od ponad 20 lat związanym bezpośrednio z sektorem informatycznym. Od kilkunastu lat specjalizujący się w rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa firm należących do sektora bankowo-finansowego, oraz sektora government. Był m.in. współtwórcą i realizatorem największych projektów z dziedziny bezpieczeństwa informatycznego w naszym kraju (projekty oparte o rozwiązaniami klasy SIEM i DLP). Lata doświadczeń, znajomość sektora informatycznego i wielu ekosystemów security pozwalają mu na szybką i trafną syntezę konkretnych problemów. Ekspert w zarządzaniu relacjami, budowaniu strategii i jej konsekwentnej realizacji.

PIOTR KRAJEWSKI – ADWOKAT

BIO

Piotr Krajewski – adwokat, radca prawny jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, byłym pracownikiem Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście w Krakowie oraz kilku instytucji finansowych. Pracował jako prawnik w Krakowskim Domu Maklerskim S.C.  Jest Ekspertem Związku Banków Polskich w zakresie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. Był Prezesem Stowarzyszenia Biegłych ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Gospodarczym ACFE Polska, która jest oddziałem ACFE USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach gospodarczych, obsługi prawnej instytucji rynku finansowego i pozafinansowego. Ma ponad 10 letnie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa instytucji finansowych, spółek prawa handlowego, Compliance, rynku kapitałowego i zagadnień IT. Przez wiele lat pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Banku w Banku BPH S.A. w Krakowie oraz funkcje Dyrektora Operacyjnego w Banku Pekao SA., i Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w Banku BPS nadzorując zespoły odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, bezpieczeństwa informatycznego, zapobieganiu nadużyciom oraz prowadzeniu postępowań wyjaśniających (investigation).

Nasze wartości